Search

– Dette er den viktigste investeringen for å sikre vekst

Med hovedfag i geofysikk var Tone Ringstad med å finne Norges første olje. Med hjelp fra Silicon Valley har hun nå funnet den viktigste driveren for vekst i business


Hør her


12 views0 comments

Recent Posts

See All